Duik in de geschiedenis Giethoorn

Bekijk hier Giethoorn in foto’s van vroeger en nu

Met zijn 177 bruggen en labyrint van kanalen is Giethoorn een populaire bestemming voor toeristen uit de hele wereld. Het dorp met straten van water wordt ook wel het ‘Venetië van het noorden’ genoemd. Maar los van die koosnaam, waar komt de naam Giethoorn nu eigenlijk vandaan, hoe ontstond dit wereldberoemde dorp en wie waren de eerste bewoners? We nemen een duik in geschiedenis van Giethoorn.

Eerste bewoners Giethoorn

Giethoorn ligt in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Je vindt er onder meer moerasbossen en trilvenen waarop je kunt lopen. Het nationaal park is het grootste laagveenmoerasgebied van Noordwest Europa en is ontstaan toen de mens er turf ging steken. Het moet rond 1290 zijn geweest toen de eerste bewoners zich in dit gebied vestigden. Over de vraag wie dat nu precies waren, bestaan verschillende theorieën. Het blijft een beetje gissen. Een exacte reconstructie van de geschiedenis is immers niet meer mogelijk. Er zijn twee verschillende bevolkingsgroepen die mogelijk aan het eind van de 13e eeuw in Giethoorn zijn gaan wonen. Waarschijnlijk is toen ook de naam van het dorp ontstaan.

Flagellanten

De Flagellanten waren een rondtrekkende groep kruisbroeders. Geen zachtaardige jongens. Ze hadden er plezier in om elkaar regelmatig te geselen. Ook hielden ze boetepreken en zongen ze klaagliederen. Dat was een regelrechte doorn in het oog van de toenmalige bisschop Jan van Sierck. Om deze rondtrekkende ‘zigeuners’ onder controle te krijgen, zou hij hen rond 1290 een stuk veengebied in de buurt van Fulnaho (Vollenhove) hebben gegeven. Voorwaarde was wel dat zij dan zouden beloven om niet langer rond te zwerven.

Arme bevolking uit nabije leefgemeenschappen

In de nabije omgeving bestonden al allerlei leefgemeenschappen. Deze raakten echter overbevolkt met honger als gevolg. Een groep armen zou daarom deze leefgemeenschappen zijn ontvlucht, in de hoop elders een beter bestaan op te bouwen. Ze kregen toestemming om zich in dit gebied te vestigen. In ruil daarvoor moesten zij wel de grond in de omgeving ontginnen en deze geschikt maken voor bebouwing. Hier zou de naam Giethoorn zijn ontstaan. Tijdens het ontginnen werden er namelijk een grote hoeveelheid horens van geiten aangetroffen in het gebied. Het zou de eerste bewoners op de gedachte hebben gebracht om hun nederzetting Geytenhoren te noemen. In de loop van de tijd veranderde dit van Geythorn tot het Giethoorn van vandaag de dag.

Giethoorn aan de muur

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.